آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

آرم تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

 تعهدات و حمایت های سازمان :

بطور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف : تعهدات کوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه مدت :
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و…،
 2. غرامت دستمزد ایام بیماری
 3. غرامت دستمزد ایام بارداری
 4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
 5. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
 6. غرامت نقص عضو مقطوع
 7. کمک هزینه ازدواج
 8. هزینه کفن و دفن
 9. مقرری بیمه بیکاری

تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 1. مستمری بازنشستگی
 2. مستمری از کارافتادگی کلی
 3. مستمری از کارافتادگی جزیی
 4. مستمری بازماندگان
 5. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی)

منبع: سایت سازمان تامین اجتماعی