آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۷

جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۷

به دنبال تصویب افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه برای سال 97  مبلغ 37 هزار و 42 تومان تعیین شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1700 تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال 97:

حداقل دستمزد روزانه:               370،423   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 31 روز:   11،483،113  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 30 روز:   11،112،690  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            1،100،000  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              400،000     ریال
حق اولاد (یک فرزند):                1،111،269  ریال
حق سنوات (روزانه):                 17،000       ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (370،423 ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ 1،100،000 ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.