آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۶

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۶

به دنبال تصویب افزایش ۱۴٫۵ درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه برای سال ۹۶  مبلغ ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان تعیین شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان، حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومان و سنوات روزانه نیز ۱۷۰۰ تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۶:

حداقل دستمزد روزانه:               ۳۰۹۹۷۷   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۳۱ روز:   ۹۶۰۹۲۸۷  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۳۰ روز:   ۹۲۹۹۳۱۰  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            ۱۱۰۰۰۰۰  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              ۴۰۰۰۰۰    ریال
حق اولاد (یک فرزند):                ۹۲۹۹۳۱   ریال
حق اولاد (دو فرزند):                  ۱۸۵۹۸۶۲  ریال
حق سنوات (روزانه):                 ۱۷۰۰۰      ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (۳۰۹۹۷۷ ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.

همچنین کارگاههای دارای دستمزد مقطوع می توانند فهرست مشاغل و دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۶ را دانلود نموده و مطابق با آن لیست بیمه را تنظیم نمایند.

دریافت فایل “میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۶” (دستمزد مقطوع)