آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / یک ترفند جالب و کاربردی برای تنظیم لیست ماهانه

یک ترفند جالب و کاربردی برای تنظیم لیست ماهانه

یک ترفند جالب و کاربردی برای تنظیم لیست ماهانه:

اگر برای اولین بار لیست ماهانه را ایجاد می نمایید لازم است پس از مشخص نمودن سال و ماه (و شماره لیست که همواره ۰۱ است):
۱- تعداد نفرات
۲- جمع روزهای کارکرد
۳- جمع دستمزد روزانه
۴- جمع دستمزد ماهانه
۵- جمع مزایای ماهانه مشمول
را درج نموده و پس از ثبت آن، ریز کارکرد بیمه شدگان را مشخص نمایید.

اگر تعداد بیمه شدگان یک نفر باشد کار راحت است و بعنوان مثال: تعداد نفرات=۱    جمع روزهای کارکرد=۳۰  و … تمامی ۵ مورد فوق  مربوط به یک نفر بیمه شده درج می گردد حال اگر تعداد بیمه شدگان بیش از یک نفر باشد آنگاه می بایست برای ۵ مورد فوق، جمع آن را بدست آورید و  در ستون مربوطه قرار دهید. بعنوان مثال: اگر ۴ نفر بیمه شده داشته باشیم برای مورد ۳ می بایست جمع دستمزد روزانه چهار نفر را حساب کرده و درج نمایید. به منظور صرفه جویی در وقت و پیشگیری از اشتباه، نرم افزار تامین اجتماعی جمع هر یک را محاسبه کرده و به ما نمایش می دهد به شرط آنکه ریزکارکرد بیمه شدگان به درستی درج شده باشد. لذا می توانید در ابتدا که لیست ماهانه را تنظیم می نمایید تمامی ۵ مورد فوق الذکر را عدد ۱ (یا عدد دلخواه) درج نموده و آن را ثبت نمایید. سپس ریزکارکرد را وارد نمایید و بعد مجددا به صفحه لیست ماهانه برگردید. (لیست ماهانه را ویرایش نموده و تنظیم نمایید.)

و اما … ترفند:
وقتی ریز کارکرد بیمه شدگان بدرستی درج شده باشد و آنگاه لیست ماهانه را ویرایش نمایید با قرارگرفتن در هر یک از ستونهای ذکر شده فوق (تعداد نفرات، جمع روزهای کارکرد و جمع دستمزد روزانه و …) خواهید دید که جمع آن با رنگ مشکی نمایش داده می شود و شما می توانید همان عدد نمایش داده شده را در ستونی که در آن قرار دارید درج نمایید. محل نمایش جمع هر ستون در پایین فرم لیست ماهانه در سمت چپ (در زیر نوشته ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) می باشد. مطابق شکل زیر:

tarfand