آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات و چگونگی اعلام ترک کار در لیست بیمه

جزئیات و چگونگی اعلام ترک کار در لیست بیمه

ثبت و اعلام ترک کار در لیست ماهانه:

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین ‌اجتماعی کارفرما مکلف است لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند بنابراین فرصت کافی برای ارسال لیست با آخرین تغییرات به کارفرما داده شده است ضمناً در صورت ترک کار یا شروع به کار کارگر، کارفرما باید این موارد را در لیست های ارسالی بیمه و در ستون های مربوط درج و اعلام کند. برخی از کارفرمایان به علت عدم آشنایی و رعایت قوانین به ویژه درخصوص کارگران (بیمه شدگان) از سوی سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه می شوند که بعضاً موجب اعتراض آنان می گردد. این درحالیست که اگر طبق قانون عمل کنند قطعاً جریمه نخواهند شد.

بنابراین هرگاه بیمه شده ای به دلایل مختلفی چون: اخراج، اتمام قرارداد، استعفا و … همکاری خود را با کارفرما قطع نماید، کارفرما مکلف است در لیست ارسالی به سازمان تامین اجتماعی (شعبه مربوطه) ترک کار وی را اعلام نماید.

برای ثبت ترک کار می توانید از منوی عملیات (لیست ماهانه)، لیست ماه مورد نظر را ایجاد کرده و پس از انتخاب آن، گزینه ریزکارکرد را کلیک نموده و با انتخاب بیمه شده و ویرایش آن در ستون مربوطه تاریخ ترک کار را درج نمائید. (مطابق شکل زیر)

tarkekar

لطفا جهت ثبت ترک کار به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • اگر ترک کار در ماه جاری اتفاق افتاد می بایست در ماه بعد لیست را تنظیم نموده و ارسال نمائید.
 • در نظر داشته باشید در هرماه لیست ماه قبل ارسال می گردد. البته کارگاههای مشمول کمک دولت می توانند از فرصت دوماهه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه استفاده نمایند.
 • هیچگاه نام شخص مورد نظر را بدون اعلام ترک کار از لیست حذف ننمائید. ابتدا تاریخ ترک کار درج شود و لیست ماه مورد نظر ارسال شود سپس در ماه بعد می توانید نام وی را از لیست حذف نمائید. هرگاه نام بیمه شده ای بدون اعلام ترک کار از لیست ماهانه حذف شود جریمه برای کارفرما منظور خواهد شد.
 • با توجه به روزهای کارکرد تاریخ ترک کار را ثبت نمائید. بعنوان مثال: اگر بیمه شده ای تا پایان مهرماه کار کرده و بعد ترک کار نموده است، تاریخ ترک کار وی را ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ درج نمائید زیرا نمی توان گفت شخصی تا سی ام ماه کارکرده و تاریخ ترک کار نیز سی ام بوده است. و یا اینکه اگر بیمه شده ای در آبان ماه ۵ روز کارکرد داشته باشد تاریخ ترک کار وی را ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ درج نمائید.
 • هنگام ثبت ترک کار به بازرسی انجام شده توسط بازرس سازمان تامین اجتماعی توجه داشته باشید و مطابق بازرسی لیست خود را تنظیم فرمائید. بعنوان مثال: اگر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ کارگاه بازرسی شده باشد (در قانون تامین اجتماعی کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می‌کند) و اشتغال به کار بیمه شده تایید شده باشد، مطابق مثال فوق اگر ترک کار ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ درج شود قابل قبول نخواهد بود و در ماههای بعد با گمان اینکه ترک کار اعلام شده است، نام وی را از لیست حذف می کنید ولی برای کارفرما جریمه منظور خواهد شد لذا در اعلام تاریخ ترک کار دقت لازم را داشته باشید.
 • هرگاه کارکرد بیمه شده کمتر از روزهای ماه جاری باشد، می بایست مزایا را برای همان تعداد روز محاسبه نمود و در ریز کارکرد درج کرد. مزایا  برای یکماه کامل مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد که برای روزهای کمتر از یکماه این مبلغ را بر تعداد روزهای ماه مربوطه تقسیم نموده و در روزهای کارکرد ضرب می کنیم. بنابراین به ماههای ۳۱ روزه و ۳۰ روزه و ۲۹ روزه توجه داشته باشید. بعنوان مثال: اگر کارکرد بیمه شده (مطابق مثال فوق) ۵ روز باشد آنگاه:  ۱۱۰۰۰۰۰ تقسیم بر ۳۰   ضرب در ۵   = ۱۸۳۳۳۳ ریال که می بایست در ستون مزایا لحاظ شود.
  (برای ماههای ۳۱ روزه مزایای یک روز را می توانید ۳۵۴۸۴ ریال در نظر بگیرید و در روزهای کارکرد ضرب نمائید.)
  (برای ماههای ۳۰روزه مزایای یک روز را می توانید ۳۶۶۶۷ ریال در نظر بگیرید.)
  (برای اسفندماه ۲۹ روزه مزایای یک روز را می توانید ۳۷۹۳۱ ریال در نظر بگیرید.)
 • لازم به ذکر است با استفاده از نرم افزار محاسبه حق بیمه می توانید نسبت به روزهای کارکرد، مزایا را بدست آورید.