آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۵

جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۵

در پی افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۵، پایه حقوق کارگران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال ۹۵، همچنان ۲۰ هزار تومان، حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومان و سنوات روزانه نیز ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۵:

حداقل دستمزد روزانه:               ۲۷۰۷۲۲   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۳۱ روز:   ۸۳۹۲۳۸۲  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۳۰ روز:   ۸۱۲۱۶۶۰  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            ۱۱۰۰۰۰۰  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              ۴۰۰۰۰۰    ریال   (از مهرماه ۹۵)
حق اولاد (یک فرزند):                 ۸۱۲۱۶۰   ریال
حق اولاد (دو فرزند):                  ۱۶۲۴۳۲۰  ریال
حق سنوات (روزانه):                 ۱۰۰۰۰      ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (۲۷۰۷۲۲ ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.
همچنین کارگاههای دارای دستمزد مقطوع می توانند فهرست مشاغل و دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵ را دانلود نموده و مطابق با آن لیست بیمه را تنظیم نمایند.

دریافت فایل “میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵” (دستمزد مقطوع)