آخرین مطالب
خانه / بایگانی نویسنده: مدیر سایت (برگه 6)

بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کمک هزینه بارداری

  کمک هزینه بارداری: شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد. شرایط لازم برای دریافت کمک ... ادامه مطلب »

مستمری بازنشستگی

  مستمری بازنشستگی: مشمولان مستمری بازنشستگی چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی حمایت های سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگان مدارک لازم جهت درخواست برقراری مستمری بازنشستگی پایان دوران کار سازمان یافته هر فرد، به مرحله ای از مراحل عمر می انجامد که در اصطلاح دوران بازنشستگی خوانده ... ادامه مطلب »

مستمری بازماندگان

  مستمری بازماندگان: شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان مستمری بازماندگان به چه کسانی پرداخت می شود؟ مراحل برقراری مستمری بازماندگان در جهان امروز، نظام های بیمه اجتماعی با دریافت حق بیمه از شاغلان عرصه های کار و تولید و خدمت، حمایت از خانواده آنان پس ... ادامه مطلب »

آشنایی با حقوق کارفرمایان

  آشنایی با حقوق کارفرمایان در قانون و مقررات تامین اجتماعی چگونگی ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان حقوق کارفرمایان  تسهیلات قانونی برای کارفرمایان چگونگی ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرآیندی طولانی دارد و از مرحله ... ادامه مطلب »

مقرری بیمه بیکاری

  مقرری بیمه بیکاری: چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند؟ بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی ... ادامه مطلب »

غرامت دستمزد ایام بیماری

  غرامت دستمزد ایام بیماری: شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت غرامت دستمزد، یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی است. هر بیمه شده ای ممکن است در طول سال های متمادی کار و تلاش و خدمت ... ادامه مطلب »

مراحل دریافت هزینه اروتز و پروتزها

  مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه اروتز و پروتزها اروتز و پروتزها وسایلی هستند مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی و ... که برای جبران نقص عضو و یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. ... ادامه مطلب »

استفاده از خدمات درمانی بیمه شده سرباز

شرایط استفاده از خدمات درمانی جهت افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز: بهره مندی از خدمات درمانی یکی از مهمترین مزایایی است که تامین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی و اعضای خانواده تحت تکفل شان ارائه می دهد و بر اساس قوانین و مقررات تامین ... ادامه مطلب »

موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه

  موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه پرداختیها به کارکنان شاغل: مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی؛ کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند ... ادامه مطلب »

مستمری از کار افتادگی

  مستمری از کار افتادگی: از کار افتادگی بیمه شده را چه مرجعی تایید می کند؟ شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی میزان مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می شود؟ مدارک لازم جهت برقراری مستمری از کار افتادگی حادثه خبر نمی کند، از راه ... ادامه مطلب »