آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۷

جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۷

به دنبال تصویب افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه برای سال 97  مبلغ 37 هزار و 42 تومان تعیین شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1700 تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال 97:

حداقل دستمزد روزانه:               370،423   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 31 روز:   11،483،113  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 30 روز:   11،112،690  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            1،100،000  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              400،000     ریال
حق اولاد (یک فرزند):                1،111،269  ریال
حق سنوات (روزانه):                 17،000       ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (370،423 ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ 1،100،000 ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.

دریافت فایل "میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397" (دستمزد مقطوع)

جدول تبدیل دستمزد مقطوع سال 1397
سال 1396      سال 1397

325500            389000
341000            407000
356500            426000
372000            445000
387500            463000
403000            482000
418500            500000
434000            519000
449500            537000
465000            556000
480500            574000
496000            593000
511500            611000
527000            630000
542500            648000
558000            667000
589000            704000
620000            741000
635500            759000
666500            796000
806000            963000
837000            1000000