آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۶

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۶

به دنبال تصویب افزایش 14.5 درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه برای سال 96  مبلغ ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان تعیین شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1700 تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال 96:

حداقل دستمزد روزانه:               309977   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 31 روز:   9609287  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 30 روز:   9299310  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            1100000  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              400000    ریال
حق اولاد (یک فرزند):                929931   ریال
حق اولاد (دو فرزند):                  1859862  ریال
حق سنوات (روزانه):                 17000      ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (309977 ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ 1100000 ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.

همچنین کارگاههای دارای دستمزد مقطوع می توانند فهرست مشاغل و دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1396 را دانلود نموده و مطابق با آن لیست بیمه را تنظیم نمایند.

دریافت فایل "میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1396" (دستمزد مقطوع)