آخرین مطالب
خانه / بایگانی نویسنده: مدیر سایت (برگه 7)

بایگانی نویسنده: مدیر سایت

استفاده از خدمات درمانی بیمه شده سرباز

شرایط استفاده از خدمات درمانی جهت افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز: بهره مندی از خدمات درمانی یکی از مهمترین مزایایی است که تامین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی و اعضای خانواده تحت تکفل شان ارائه می دهد و بر اساس قوانین و مقررات تامین ... ادامه مطلب »

موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه

  موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه پرداختیها به کارکنان شاغل: مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی؛ کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند ... ادامه مطلب »

مستمری از کار افتادگی

  مستمری از کار افتادگی: از کار افتادگی بیمه شده را چه مرجعی تایید می کند؟ شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی میزان مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می شود؟ مدارک لازم جهت برقراری مستمری از کار افتادگی حادثه خبر نمی کند، از راه ... ادامه مطلب »

حوادث ناشی از کار

  مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار چیست؟: حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که: بیمه شده در ... ادامه مطلب »

مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها

  مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها : هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، انتقال گیرنده باید گواهی تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه و متفرعات آن) مطالبه ... ادامه مطلب »

کمک هزینه کفن و دفن

  کمک هزینه کفن و دفن: یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه شدگان متوفی است. هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران قسمتی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تامین اجتماعی ... ادامه مطلب »

نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

  خلاصه ای از آیین نامه طرز تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق ماهانه: نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1) کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تاسیس و شمول، باید به شعبه تامین اجتماعی واقع در حوزه ... ادامه مطلب »

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

  مراحل و مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج: شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج: بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بمدت 720 روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه ... ادامه مطلب »

مراحل تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی و ارسال اینترنتی و دریافت فیش حق بیمه

  کارفرمایان و بیمه شدگان محترم می توانند نرم افزار لیست بیمه (نسخه 2.7) را از اینجا دانلود نموده و بر روی سیستم خود نصب نمایند و مراحل زیر را برای تهیه لیست انجام دهند: ثبت مشخصات کارگاه ثبت مشخصات کارکنان از منوی عملیات، ایجاد لیست ماهانه ... ادامه مطلب »

مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرائم

  مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تاخیر مربوطه: مهلت قانونی جهت تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می باشد. برای کارفرمایان کارگاه های ... ادامه مطلب »