آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی (برگه 2)

قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

مقرری بیمه بیکاری

  مقرری بیمه بیکاری: چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند؟ بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی ... ادامه مطلب »

غرامت دستمزد ایام بیماری

  غرامت دستمزد ایام بیماری: شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت غرامت دستمزد، یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی است. هر بیمه شده ای ممکن است در طول سال های متمادی کار و تلاش و خدمت ... ادامه مطلب »

مراحل دریافت هزینه اروتز و پروتزها

  مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه اروتز و پروتزها اروتز و پروتزها وسایلی هستند مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی و ... که برای جبران نقص عضو و یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. ... ادامه مطلب »

استفاده از خدمات درمانی بیمه شده سرباز

شرایط استفاده از خدمات درمانی جهت افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز: بهره مندی از خدمات درمانی یکی از مهمترین مزایایی است که تامین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی و اعضای خانواده تحت تکفل شان ارائه می دهد و بر اساس قوانین و مقررات تامین ... ادامه مطلب »

موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه

  موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه پرداختیها به کارکنان شاغل: مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی؛ کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند ... ادامه مطلب »

مستمری از کار افتادگی

  مستمری از کار افتادگی: از کار افتادگی بیمه شده را چه مرجعی تایید می کند؟ شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی میزان مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می شود؟ مدارک لازم جهت برقراری مستمری از کار افتادگی حادثه خبر نمی کند، از راه ... ادامه مطلب »

حوادث ناشی از کار

  مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار چیست؟: حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که: بیمه شده در ... ادامه مطلب »

مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها

  مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها : هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، انتقال گیرنده باید گواهی تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه و متفرعات آن) مطالبه ... ادامه مطلب »

کمک هزینه کفن و دفن

  کمک هزینه کفن و دفن: یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه شدگان متوفی است. هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران قسمتی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تامین اجتماعی ... ادامه مطلب »

نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

  خلاصه ای از آیین نامه طرز تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق ماهانه: نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1) کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تاسیس و شمول، باید به شعبه تامین اجتماعی واقع در حوزه ... ادامه مطلب »