آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

 

mohasebe

yadavari2

مراحل و مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج:

  1. بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بمدت 720 روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.

  2. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

  3. ازدواج اول باشد.

  4. ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.


مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه شده (مشمول کسر حق بیمه) در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد 24 (تعداد ماه ها) تقسیم می شود. در صورتیکه حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.

اگر زن و شوهر، هر دو دارای شرایط باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می شود.

 

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:

  1. تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر

  2. تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است.