آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / مراحل دریافت هزینه اروتز و پروتزها

مراحل دریافت هزینه اروتز و پروتزها

 

mohasebe

yadavari2

مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه اروتز و پروتزها

 • اروتز و پروتزها وسایلی هستند مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی و ... که برای جبران نقص عضو و یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. بابت هر یک از وسایل با رعایت شرایط زیر مبلغ مقطوعی از طرف شعبه تامین اجتماعی پرداخت می شود.


مراحل و مدارک لازم برای دریافت هزینه اروتز و پروتزها:

 • گواهی تجویز پزشک معالج

 • ارائه فاکتور خرید معتبر

 • تایید پزشک معتمد سازمان در مورد وسایل با قیمت بیشتر از 110/000 ریال (در مورد اقلام با تعرفه بیش از 50/000 ریال به استثنای عینک طبی که با تجویز اپتومتریست ها نیز قابل پذیرش است می بایست توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد)

 • تایید شورای پزشکی (در مورد وسایل با قیمت 500/000 ریال یا بیشتر)

 • مراجعه به سازمان تامین اجتماعی حسب مورد و تحویل مدارک یاد شده


دوره های زمانی پرداخت هزینه اروتزها و پروتزها به شرح زیر است:

 • شیشه عینک طبی:        هر دو سال یک بار

 • کنتاکت لنز:                    هر ده سال یک بار

 • دست و پای مصنوعی:     هر ده سال یک بار

 • ویلچر:                           هر ده سال یک بار

 • سمعک:                        هر ده سال یک بار

 • چشم مصنوعی:             هر پنج سال یک بار

 • کفش طبی کلاب فوت:     هر دو سال یک بار (حداکثر تا پایان 15 سالگی)

 • سایر پروتزها و اروتزها:      فقط یک بار