آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرائم

مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرائم

 

mohasebe

yadavari2

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تاخیر مربوطه:

  • مهلت قانونی جهت تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می باشد.

  • برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد  خواهد بود.

  • در صورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده طبق قانون جرائم، کارفرما در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه تاخیر لیست و پرداخت حق بیمه خواهد بود.

  • در صورت تاخیر و عدم ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارگران، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه به میزان 10% مبلغ حق بیمه به اضافه بیمه بیکاری همان ماه خواهد بود.

  • جریمه تاخیر یا عدم تاییدیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2% حق بیمه به اضافه بیمه بیکاری ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت بدهی قطعی شده، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

  • اگر کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن (همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست) مشمول جریمه شود و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا، یکجا پرداخت نماید از پرداخت 40% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود.

  • با صدور و ابلاغ برگ لازم الاجرا، معافیت 40% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی بعنوان نیم عشر اجرایی به بدهکار (کارفرما) تعلق خواهد گرفت.


 

(مهلت پرداخت حق بیمه)