آخرین مطالب
خانه / مطالب مفید و کاربردی / ماده ۸۰ – معافیت حق بیمه سهم کارفرما

ماده ۸۰ – معافیت حق بیمه سهم کارفرما

 

mohasebe

yadavari2

بطور خلاصه، منظور از ماده 80 ، کمک دولت در معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازای بکارگیری نیروی جدید و ایجاد اشتغال می باشد.

کارفرمایان محترم؛ اگر می خواهید از این تخفیف بهره مند شوید می توانید موضوع جذب نیروی کار جدید از طریق ماده 80 را با واحد بازرسی شعبه مربوطه در میان بگذارید تا پس از بررسی شرایط ، به موسسات کاریابی (تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هدایت شوید و مراحل را پیگیری نمایید.

بعنوان مثال حق بیمه یک نیروی کار در سال 95 با حداقل دستمزد ماهیانه 31 روزه (9492382 ریال) بصورت آزاد تقریبا 285/000 تومان است ولی از طریق ماده 80 حق بیمه حدود 190/000 تومان می باشد.

حق بیمه (بصورت آزاد) طبق قانون سازمان تامین اجتماعی 30% دستمزد می باشد. برای محاسبه حق بیمه ماده 80 کافیست دستمزد ماهیانه وی را در 20% ضرب نمایید.
توجه داشته باشید مهلت استفاده از تخفیف و اعتبار ماده 80 تا پایان سال 1394 می باشد. (تا پایان سال 1395 تمدید شد)

 

آئين نامه مصوب هيات دولت جهت ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه

(موضوع معافيت حق بيمه سهم كارفرمايان)

بر اساس این آئین نامه، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد
در راستای تلاشهای دولت خدمتگزار به منظور تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آئین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، کارفرمایان کارگاههایخصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.
بر اساس این آئین نامه،  مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای خصوصی و تعاونی، در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه) و در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به سازمان در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط سازمان هر کدام که بیشتر است تعیین شده است.
بر این اساس، کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آئین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار شوند.
همچنین در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.
بر این اساس، نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیت های بیمه‌ای موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آئین‌نامه خارج می‌باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) این آئین‌نامه خواهند شد.
بر اساس این آئین نامه، در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار کرده است در کارگاههای خصوصی و تعاونی به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آئین‌نامه نخواهد بود.
همچنین اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آئین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.
بر این اساس ، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آئین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیت های مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تأمین اعتبار اعلام کند.
همچنین ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آئین‌نامه را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها اعلام کنند.
بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.
بر این اساس، اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز شود که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین‌نامه محروم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول کنند.*میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما

سال بهره مندی       میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت        میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما

اول       1390                                    18%                                                       2%

دوم      1391                                     16%                                                       4%

سوم    1392                                     14%                                                       6%

چهارم   1393                                    12%                                                       8%

پنجم    1394                                     10%                                                      10%

ششم  1395                                     10%                                                      10%