آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

کلیه کاربرانی که قصد عضویت در سایت امداد بیمه را دارند، باید مفاد این توافق‌نامه را کاملا مطالعه نموده و سپس جهت خرید از سایت و پرداخت حق عضویت اقدام نمایند.
خرید و عضویت در سایت به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.


1- آموزشهای مربوط به بیمه شدگان و کارفرمایان محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از نرم افزار تنظیم لیست بیمه، ارسال اینترنتی لیست بیمه، دریافت برگ پرداخت، شیوه های مختلف پرداخت حق بیمه و نحوه استفاده از سامانه های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی همچنین اطلاع رسانی در مورد قوانین و اخبار سازمان تامین اجتماعی در سایت امداد بیمه بصورت رایگان بوده و در اختیار تمامی بازدیدکنندگان محترم قرار دارد.


2- خدمات امداد بیمه که به منظور بهره مندی از آن می بایست ثبت نام در سایت صورت پذیرد شامل موارد ذیل است:
الف) استفاده از نرم افزار محاسبه حق بیمه
ب) قرارگیری در سامانه یادآوری پرداخت حق بیمه در هر ماه بمنظور پیشگیری از جریمه
ج) بخش پرسش و پاسخ بمنظور رفع اشکال جهت تنظیم لیست بیمه و ارسال اینترنتی و دریافت برگ پرداخت
د) آموزشهای تخصصی تنظیم لیست بیمه مانند: ثبت ترک کار، مرخصی زایمان، استراحت پزشکی و ...


3- ما متعهد می شویم که اطلاعات شخصی ای را که شما در اختیار ما می گذارید حفظ نماییم و فقط جهت ارائه خدمات امداد بیمه از آن استفاده نمائیم و این منطبق با سیاست حفظ اطلاعات خصوصی شما از جانب ماست.


4- عملیات یادآوری پرداخت حق بیمه برای هر دو بخش ثبت نام: 1- عضویت سایت  و   2- اشتراک یادآوری  صورت می پذیرد.


5- یادآوری پرداخت حق بیمه بمنظور پیشگیری از جریمه در هرماه با توجه به مدت اشتراک شما بصورت ارسال پیامک در دو نوبت (یادآوری اول و یادآوری دوم) انجام خواهد پذیرفت. ارسال پیامک با شماره خط خدماتی انجام
می شود و ارتباطی با پیامک های تبلیغاتی ندارد لذا در صورت غیرفعال بودن دریافت پیامک تبلیغاتی نیز پیام یادآوری را دریافت خواهید کرد.


6- فقط اعضای سایت می توانند از نرم افزار محاسبه حق بیمه و آموزش های تخصصی تنظیم لیست بیمه و بخش پرسش و پاسخ جهت رفع اشکال استفاده نمایند. (خدمات عنوان شده برای ثبت نام کنندگان اشتراک یادآوری فعال نمی باشد و صرفا یادآوری پرداخت حق بیمه برای این مشترکین صورت می گیرد.)


7- صحت عملکرد نرم افزار محاسبه حق بیمه بررسی و تایید شده است ولی نرم افزار محاسبه با توجه به اطلاعاتی که شما وارد می کنید حق بیمه را محاسبه می کند بنابراین جهت اطمینان از محاسبه حق بیمه و پیشگیری از جریمه، اولین فیش دریافتی از سامانه اینترنتی سازمان تامین اجتماعی را با واحد درآمد شعبه مربوطه چک نمائید. (برای ماههای بعد می توانید بصورت دوره ای و یا در صورت تغییر لیست، عمل چک با واحد درآمد را انجام دهید.)


8- سوالات و مشکلات احتمالی مربوط به ثبت نام و پرداخت حق عضویت را در بخش تماس با ما، فرم پشتیبانی و تماس با مدیریت اطلاع دهید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. همچنین می توانید از طریق پست الکترونیکی info@emdadbime.ir موضوع خود را مطرح نمائید.


9- از طرح سوال با موضوع بیمه و رفع اشکال در فرم پشتیبانی و پست الکترونیک خودداری فرمائید. بدین منظور می توانید ثبت نام نموده و در پنل اختصاصی کاربری موضوع را مطرح نمائید.