آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / شرایط صدور دفترچه درمانی المثنی

شرایط صدور دفترچه درمانی المثنی

 

mohasebe

yadavari2

شرایط صدور دفترچه درمانی المثنی جهت استفاده از خدمات درمانی:

اولین و مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زیر پوشش خود ارائه دفترچه درمانی است.

دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمه شده و خانواده تحت تکفل او امکان بهره مندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی را می دهد، حکم بخشی از پرونده پزشکی شما را نیز دارد پس در حفظ و نگهداری آن دقت کنید.

سرمایه های تامین اجتماعی حاصل دسترنج میلیونها بیمه شده است، در حفظ دفترچه درمانی خود کوشا باشید.

بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که بنا به دلایلی دفاتر درمانی آنها مفقود و متقاضی دریافت المثنی می باشند، می بایست نسبت به تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نمایند:

1) تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی

2) پرداخت مبلغ خسارت صدور دفترچه درمانی المثنی

  • برای بار اول معادل 50 درصد حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه.

  • برای بار دوم به بعد معادل یک برابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه.


3) ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی

تذکر: صدور دفترچه درمانی المثنی جهت آندسته از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در اثر حوادث غیرمترقبه مفقود می گردد، پس از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح (دادگاههای عمومی، نیروی انتظامی و ستاد بحران حوادث غیرمترقبه و ....) صرفا بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام می پذیرد.