آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه درمان

مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه درمان

 

mohasebe

yadavari2

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان:

بیمه شدگان و مستمری بگیران برای دریافت اولین دفترچه بیمه برای خود و افراد تحت تکفل باید اقدامات زیر را انجام دهند:

 1. تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان.

 2. ارائه شناسنامه و کارت ملی (در مورد افراد 15 سال تمام به بالا شناسنامه باید عکس دار باشد).

 3. یک قطعه عکس از بیمه شده و هر یک از افراد تحت تکفل جهت الصاق به دفترچه درمان (برای فرزندان از 2 سال به بالا).

 4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بعد از 22 سالگی از موسسات رسمی آموزشی معتبر.

 5. ارائه نظریه کمیسیون پزشکی در مورد فرزندانی که در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشد.

 6. اخذ تعهد کتبی از بیمه شده مبنی بر نداشتن شوهر و اشتغال در مورد فرزندان اناث.

 7. ارائه نظریه کمیسیونهای پزشکی در مورد پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده در حالتی که از سوی کمیسیونهای مذکور از کار افتاده تشخیص داده شوند.

 8. ارائه گزارش بازرسی کفالت در مورد پدر و مادر بیمه شده مبنی بر احراز فقدان تمکن مالی آنان.

 9. گواهی حضانت فرزندان از مراجع ذیصلاح در مورد بیمه شده زن و یا حالتی که همسر (شوهر) ایشان در هیچ یک از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال نداشته و تحت نظام حمایتی خاص نباشد.

 10. ارائه نظریه کمیسیونهای پزشکی مبنی بر از کار افتادگی در مورد شوهر بیمه شده زن که معاش وی توسط بیمه شده زن تامین می شود.

 11. ارائه گواهی اعزام به خدمت سربازی از مراجع ذیربط.

 12. اخذ رسید پرداخت هزینه تولید دفترچه درمان المثنی.


 

(صدور دفترچه بیمه درمان)