آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / شرایط استفاده از خدمات درمانی سازمان

شرایط استفاده از خدمات درمانی سازمان

 

mohasebe

yadavari2

شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی جهت استفاده از خدمات درمانی:

براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند عبارتند از:

الف) برای بیمه شده مرد: 

  • همسر بیمه شده

  • فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران تا پایان سن 22 سالگی و پس از آن در صورت اشتغال به تحصیل طبق گواهی معتبر از موسسات رسمی و آموزشی و یا از کار افتادگی کلی تایید شده توسط کمیسیون های پزشکی.

  • فرزندان دختر، به شرط آنکه ازدواج نکرده و شاغل نباشد.

  • پدر و مادر بیمه شده در صورتی که: (1) تحت تکفل او باشند.  (2) سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تمام بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی باشند.  (3) در هر صورت مستمری بگیر نباشند. (از هیچ صندوق بیمه ای مستمری دریافت ندارند)


ب) برای بیمه شده زن:

  • شوهر بیمه شده زن در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از 60 سال بیشتر باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی باشد.

  • فرزندان بیمه شده زن (ذکور - اناث) در صورتی که شوهر وی تحت پوشش نظام حمایتی خاصی نبوده و یا حضانت فرزندان از طریق مراجع قانونی به مادر واگذار شده باشد و یا پدر در قید حیات نباشد. (شرایط گفته شده برای بیمه شده مرد)

  • پدر و مادر بیمه شده با همان شرایطی که برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید.


توجه: در صورت تایید تحت تکفل بودن پدر، مادر یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان، این افراد بعنوان عائله، تحت تکفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامین اجتماعی از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.

 

(شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی)