آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / آشنایی با حقوق کارفرمایان

آشنایی با حقوق کارفرمایان

 

mohasebe

yadavari2

آشنایی با حقوق کارفرمایان در قانون و مقررات تامین اجتماعی

 • چگونگی ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

 • حقوق کارفرمایان 

 • تسهیلات قانونی برای کارفرمایان


چگونگی ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرآیندی طولانی دارد و از مرحله تاسیس کارگاه (شرکت، موسسه ، کارخانه، ...) با تشکیل پرونده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود و با ارسال لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش بطور مستمر (معمولا ماهانه) در طول فعالیت کارگاه ادامه می یابد. بنابراین مهمترین ایستگاه های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان به شرح زیر است:

 • تشکیل پرونده بیمه ای کارگاه در شعبه تامین اجتماعی و دریافت شماره کارگاه همزمان با آغاز فعالیت کارگاه

 • ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل در کارگاه (با درج کامل مشخصات و شماره بیمه شده برای کارگر ) به شعبه تامین اجتماعی

 • پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده (حداکثر تا پایان ماه بعد)

 • اعلام تغییرات جابه جایی نیروی کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق و دستمزد به شعبه تامین اجتماعی

 • اعلام حوادث، بیماری ها و رویدادهایی که برای کارگران در ارتباط با کار پیش می آید (ظرف سه روز اداری) به شعبه تامین اجتماعی، در طول دوره فعالیت کارگاه

 • دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقال مالکیت عین یا منافع کارگاه

 • و ...


حقوق کارفرمایان:

در برابر تکالیفی که قانون برای کارفرمایان تعیین کرده حقوقی هم برای آنان در نظر گرفته است که به نوعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود.

برخی از این حقوق به شرح زیر است:

 • کارفرمایان می توانند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان و نیز حقوق و تکالیف آنان را بیان می کند، دسترسی داشته باشند.

 • در این زمینه سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود در آنها را نیز برطرف نماید.

 • کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی های شعب تامین اجتماعی از کارگاه خود (و یا نتیجه حسابرسی های انجام شده از دفاتر قانونی) باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند، توضیحاتی را اضافه کنند و یا به آن اعتراض نمایند.

 • کارفرمایان می توانند به میزان بدهی برآوردی تعیین شده از سوی شعبه تامین اجتماعی (حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند و سازمان باید به این گونه اعتراض ها در فرصت مقرر در هیأت بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

 • کارفرمایان می توانند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات بیش از 1/500/000 ریال باشد، حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای هیأت، به آن اعتراض نمایند و سازمان باید این گونه اعتراض ها را در هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

 • هیأت های تشخیص مطالبات با حضور نماینده کارفرمایان تشکیل می شود. با وجود این هر کارفرما حق دارد در جلسه هیأت که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود حضور یابد و توضیحات لازم را ارائه کند و یا نماینده معرفی نمایند.

 • هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها، دفتر اسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند. در این موارد سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر شعب، پاسخ آن را طبق مقررات بدهد و اگر پاسخ ندهد دفترخانه مجاز به ثبت معامله خواهد بود.

 • کارفرمایان حق دارند در مواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصا حساب از تامین اجتماعی دارند صدور آن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای کارفرما (در صورتی که بدهی نداشته باشد) مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده ارائه نماید. (در این مورد اگر کارفرما بدهی برآوردی داشته باشد، با حفظ حق اعتراض می تواند این بدهی واریز کند و مفاصا حساب دریافت نماید)


تسهیلات قانونی برای کارفرمایان:

علاوه بر آنچه ذکر شد در قوانین و مقررات تامین اجتماعی برای کارفرمایان برخی از کارگاه ها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده است که عناوین آنها به شرح زیر است:

 • معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما:

 • برخی از کارگاه ها (که در حال حاضر تعداد آنها به 38 صنف می رسد و فهرست و شرایط آن بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب هیأت دولت مشخص شده است) در صورتی که لیست دستمزد حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کرده باشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر معاف هستند و این میزان حق بیمه را جزو دیون دولت منظور می گردد.

 • تقسیط بدهی ها:

 • کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهی های معوقه خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند. شعب می تواند این گونه بدهی را حداکثر تا 36 قسط تقسیط نماید اما اگر هر یک از قسط ها به موقع پرداخت نشود، باقیمانده اقساط به دین حال تبدیل می گردد و باید یکجا پرداخت شود.