آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۵

جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۵

در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال 95:

حداقل دستمزد روزانه:               270722   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 31 روز:   8392382  ریال
حداقل دستمزد ماهیانه 30 روز:   8121660  ریال
حق بن نقدی (ماهیانه):            1100000  ریال
حق مسکن (ماهیانه):              400000    ریال   (از مهرماه 95)
حق اولاد (یک فرزند):                 812160   ریال
حق اولاد (دو فرزند):                  1624320  ریال
حق سنوات (روزانه):                 10000      ریال

کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع می توانند حداقل دستمزد روزانه (270722 ریال) را در لیست بیمه منظور نمایند.

کارفرمایان محترم توجه داشته باشند: هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل، مبلغ 1100000 ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.
همچنین کارگاههای دارای دستمزد مقطوع می توانند فهرست مشاغل و دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395 را دانلود نموده و مطابق با آن لیست بیمه را تنظیم نمایند.

دریافت فایل "میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395" (دستمزد مقطوع)