آخرین مطالب
خانه / دسته‌بندی نشده / جزئیات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱

جزئیات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال۱۴۰۰،  ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد. 


به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۶,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال و بن و خوار و بار به ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال و حق اولاد ۴,۱۷۹,۷۵۰ تعیین شد. 


«جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال۱۴۰۱»   


* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

اقلام حقوق                                                                                                  سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)


حداقل دستمزد روزانه                                                                                             ۱,۳۹۳,۲۵۰


حداقل دستمزد ماهانه                                                                                           ۴۱,۷۹۷,۵۰۰


حق مسکن                                                                                                              ۶,۵۰۰,۰۰۰


بن خواربار                                                                                                                ۸,۵۰۰,۰۰۰


پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)                                                        ۲,۱۰۰,۰۰۰


حق اولاد برای هر فرزند                                                                                          ۴,۱۷۹,۷۵۰


حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (بدون سابقه کار)                                             ۵۶,۷۹۷,۵۰۰


حداقل حقوق با یک فرزند                                                                                      ۶۳,۰۷۷,۲۵۰


حداقل حقوق با دو فرزند                                                                                       ۶۷,۲۵۷,۰۰۰

حداقل حقوق خانوار ۳/۳ نفری                                                                             ۶۴,۳۳۱,۱۷۵

 ** محاسبه بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد در ماه های، 29، 30 و 31 روزه یکسان است، یعنی هیچ گونه کاهش و افزایشی را ندارد.


اضافه کاری و نوبت کاری کارگران در سال ۱۴۰۱


ردیف                                   عنوان                                                        مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز    

۱  فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱                                                         ۲۶۶.۱۰۵                                                                                         

۲  فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱          مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری                                

۳  فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱             مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری                                      

۴  فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق                     ۴,۱۷۹,۷۵۰                                                 

۵  فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق             ۶.۲۶۹.۶۲۵                                                    

۶  فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق      ۹.۴۰۴.۴۳۸                            

             

فرمول محاسبه اضافه‌کاری


اضافه‌کاری = حقوﻕ پایه تقسیم بر 220 (ساعت)  ضربدر 140 % ضربدر ساعاﺕ اضافه‌کاری


مثال: برای ۲ ساعت اضافه کاری

۴۱,۷۹۷,۵۰۰ تقسیم بر ۲۲۰ ضرب در  ۱۴۰%  ضرب در  ۲ = ۵۳.۱۹۷ تومان

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟


بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.


 جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱
 


بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:


میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

حق بیمه سهم کارفرما


از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. 

حق بیمه سهم کارگر


مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. 

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه


ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه


در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار


فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر