آخرین مطالب
خانه / دسته‌بندی نشده / بیمه سنوات کارکنان

بیمه سنوات کارکنان

حق سنوات چیست؟


بر اساس آخرین بخشنامه، ماده ۲۴ قانون کار در سال ۹۲ اصطلاح حق سنوات یا پاداش پایان کار مبلغی است که در پایان هر سال یا پایان قرارداد از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار  پرداخت می شود.

بر اساس قانون کار ، کارفرما موظف است که هر سال یک ماه حقوق کارکنان را به صورت ذخیره پایان خدمت به کارکنان پرداخت می‌نماید.

معرفی بیمه سنوات کارکنان


به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما موظف است سالانه یک ماه حقوق هر یک از کارکنان خود را تحت عنوان پاداش خدمت پرداخت یا به عنوان ذخیره پایان خدمت در حساب های خود منظور و به هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری به کارکنان خود پرداخت نماید .
 • در طرح بیمه سنوات کارکنان ، یک ماه حقوق به عنوان سرمایه بیمه نامه برای تک تک کارکنان منظور و در صورت بازنشستگی و یا قطع همکاری با بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری به کارکنان پرداخت خواهد شد.

 • انتقال ریسک کمبود نقدینگی بیمه گذار به بیمه گر در سال های آتی و تضمین پرداخت سنوات موجب آرامش و امنیت خاطر مدیران و کارکنان می گردد .

 • اندوخته سنوات:. اندوخته سنوات که متعلق به بیمه‌گذار می‌باشد، تا تاریخ قطع همکاری، بازنشستگی و یا فوت بیمه شده، محاسبه و به بیمه‌گذار یا افرادی که از سوی وی معرفی گردند قابل پرداخت خواهد بود.

 • اندوخته مازاد: در پایان هر سال بیمهای، بر اساس سود قطعی اندوخته، امکان تشکیل اندوخته مازاد وجود دارد که پس از کسر هرگونه بدهی قبلی بیمهشدگان با احتساب مشارکت در منافع، تا پایان بیمهنامه برای بیمهشده سرمایهگذاری میشود.


مزایای بیمه سنوات • امکان تشکیل سرمایه برای تک تک کارکنان بیش از مجموع سنوات ذخیره شده توسط شرکت

 • دریافت سود تضمین شده ،برای دو سال اول ١۶ درصد ، دو سال دوم ١٣ درصد و١۰ درصد برای سالهای بعد( بر اساس  مصوبات شورای عالی بیمه مرکزی.ج.ا.ا )

 • امکان دریافت سود مشارکت در منافع علاوه بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی

 • امکان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یکجا یا مستمری

 • استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال

 • تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یک از کارکنان در طول قرارداد

 • معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

 • دریافت وام برای کارکنان بدون نیاز به هر گونه تضمین

 • انتقال ریسک تغییر قوانین و مقررات و یا کاهش میزان سنوات پایان خدمت قابل پرداخت در سالهای آتی به بیمه گر